Beseda: Hledání alternativy - Společně můžeme víc - Zkušenosti z Chile

Milí přátelé,
obracíme se na vás, protože jsme se rozhodli oslovit různé organizace a hnutí, ať už politického či nepolitického charakteru, se záměrem navázání vzájemného dialogu a společného hledání a vytvoření nové alternativy.

Jsme velice znepokojeni současným vývojem i situací, v níž se nachází naše společnost. Máme na mysli zhoršující se mezilidské vztahy a vytrácení solidarity, rostoucí násilí a diskriminaci, zvětšující se problém nezaměstnanosti, kriminality, bytové krize atd. Fakt, že se peníze staly hlavní hodnotou a člověk je až na druhém místě, vidíme jako velký problém, který je nutné řešit. Peníze a moc se navíc stále více koncentrují do rukou stále menší skupiny lidí, zatímco většina lidí na světě má rostoucí potíže žít na důstojné úrovni nebo vůbec přežít.
Přesvědčili jsme se, že dnešní politici, kteří jsou u moci, nemají skutečný zájem tuto situaci řešit a pouze nás chlácholí sliby dobrých úmyslů a prosazují stále jen své vlastní zájmy. Spíše je jim bližší korupce a umění se hádat.

Proto jsme se vydali na cestu "Hledání alternativy", která bude oficiálně zahájena besedou s hlavním představitelem fenoménu JUNTOS PODEMOS z Chile Tomasem Hirschem, kandidátem na prezidenta v posledních volbách v Chile.
"JUNTOS PODEMOS MAS" neboli "Společně můžeme víc" je nová společenská síla, která v Chile spojila mnoho nejrůznějších organizací a politických hnutí za prosazení návrhů humanismu, nenásilí, lidských práv a společenské spravedlnosti. Inspirující zkušenosti z Juntos Podemos Mas nám tak předá její hlavní aktér Tomas Hirsch, který 18.3. zahájil cestu po Evropě. Celkem za 45 dní navštíví 13 evropských zemí.
Jedná se o nejzajímavější fenomén v Latinské Americe, o kterém se dnes velmi kladně vyjadřují i takové kapacity jako je například Noam Chomsky. Tento velmi zajímavý fenomén inspiroval mnoho dalších hnutí a organizací po celém světě, aby se i oni pokusili společně navázat vztah a spolupráci k vytvoření podobné společenské síly v jejich zemi. Nejen, že věříme velkému účinku této cesty spojení sil, ale nyní máme již "živý" důkaz o tom, že je možné touto cestou změnit současný svět peněz, rostoucího násilí a utrpení a probudit tak konečně ta nejlepší přání a aspirace o nenásilném světě jenž dřímají někde hluboko v každém z nás.

Zaujala-li Vás tato cesta "Hledání alternativy", zveme Vás na setkání s Tomasem Hirschem, které se bude konat v pondělí 24.4. v klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1.
Také se můžete zůčastnit diskusního fóra na FFUK (pondělí 24.4., nám. Jana Palacha 2, P-1, míst. č. 104). V případě bližšího zájmu nás co nejdříve kontaktujte.

S přátelským pozdravem
Jan Bednář, Humanistické hnutí

mobil: 608 731 162, e-mail: janb(zavináč)volny.cz

------------------------------------

SPOLEČNĚ MŮŽEME VÍC

Snažíme se najít cestu, jak spojit síly a mít tak větší šanci skutečně ovlivnit dnešní situaci nejen v naší republice. Snažíme se o vyčlenění široké části občanských, politických a sociálních uskupení, k vytvoření velkého hnutí, které bude poukazovat a napravovat současné podmínky vedoucí k sociální destrukci lidské společnosti. Charakteristikou hnutí je shodný pohled na základní témata a vůle ke sbližování různých skupin různorodého a otevřeného charakteru, pořádání společných akcí v duchu rozvoje lidské společnosti a uspořádání struktury tak, aby umožnila nejúplnější a nejdemokratičtější účast organizací a jedinců, kteří se zaměřují na politickou a sociální tématiku.

Základní témata:

1. Vytvoření politického a sociálního hnutí, jehož hlavní prioritou bude úsilí nejen politické povahy, ale i úsilí navrátit zpět víru v možnosti přeměny nespravedlivých sociálních, politických a kulturních podmínek, které se v dnešní době zdají být falešné.

2. Vytvoření nového ekonomického a společenského systému, který by kladl důraz na řešení lidských potřeb a ne na pouhý zisk.

3. Vytvoření opozice k neoliberalismu a k jakémukoliv jinému modelu, který se zakládá na odosobněném systému.

4. Vytvoření účastnické demokracie s důrazem na všeobecné diskuse, referenda, přímou volbu kandidátů a umožňující odvolání zvolených zástupců.

5. Respekt osobní, kulturní a ideologické různorodosti a odmítání uniformovaného a homogenizovaného systému, stejně tak jako jakékoliv formy diskriminace.

6. Obhajoba lidských práv nepatří minulosti, stále se podstatně dotýká naší přítomnosti a proto usilujeme o skutečné dodržování lidských práv ve všech oblastech lidského života.

7. Přijímáme názor, že v základech nespravedlivého systému, který nám dnes vládne, leží institucionalizované násilí, které není vyjádřeno jen používáním zbraní a vyvoláváním válečných konfliktů, ale také skrze ekonomické násilí, které zasahuje široké vrstvy populace a zabraňuje jim v jejich základních právech na život, vzdělání, zdraví, bydlení a zaměstnání. Klademe si za cíl překonat každou formu násilí ve společnosti, proto podporujeme zásadně nenásilné formy změn.

8. Životní prostředí je podstatnou složkou naší existence a je nepřípustné, aby s ním bylo nakládáno jako se spotřebním zbožím, proto zastáváme myšlenku trvale udržitelného rozvoje.

 
   mk, 19.4.2006