Církevní "restituce" by ve skutečnosti byla obrovskou krádeží státního majetku

mk, 25.4.2012

 
Autor: ?
Datum: 10.4.2012
Předmět: Přeposílám, pokud ještě nemáš.
----------------------------------------

Přeposílám, pokud ještě nemáš videozáznam z novinářského
vystoupení Lenky Procházkové, která podala trestní oznámení na
kardinála D. Duku, P. Nečase a další členy vlády. Vyposlechla jsem si i
dotazy novinářů a účastníků konference a zjistila jsem, jaké
obrovské mezery mají ve znalosti naší historie dějin (míněno
Československa, České republiky a předtím i našeho území, které určitou
delší dobu spadalo pod Rakousko-Uhersko. Takové dotazy, které na
tiskovce s L. Procházkovou padaly, z mého pohledu, jsou možné i proto, že
většina nás občanů, ani ve školních létech tj. už na základní škole, se
nezajímala o dějiny našeho národa, historii. Pokud si někdo v tomto
státě myslí, že majetek církevní restituce patří církvi,
pak jeho rodiče zbytečně do svého dítka investovali peníze, když mu
např. hradili školní výlety na hrady a zámky a další historické památky.
Průvodci na zámcích a hradech vždy ve svém výkladu sdělovali např.
"Zdejší zámek, půda a rozsáhlé lesy až do poloviny 17. století byly
lénem např. olomouckých arcibiskupů a byly v držení (majetkem)
např. šlechtického rodu Vokurků, Vítků apod.). Jenže: to by žáčci
a návštěvníci takovýchto kulturních památek museli vědět, co
to znamená "byly lénem".

A to 99 % našeho národ neví. A patří mezi ně i všichni
členové vlády a parlamentu, pokud hlasují o církevních restitucích
způsobem, tak jak to probíhá. Přitom stačí se podívat např. do naučného
slovníku nebo do Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, který
vydala Československá akademie věd.

"LÉNO" ZNAMENÁ: ZEMĚ, POZEMKY, VÝSADY APOD. PROPŮJČOVANÉ
VLASTNÍKEM ZA URČITÝCH dohodnutých PODMÍNEK "UŽIVATELI".  

Znamená to: že šlechta a majitelé těchto majetků propůjčovali
církvi za určitých podmínek svoji půdu, lesy apod.

Shodou okolností něco zpracovávám pro jednoho mladého muže,
který při našem hovoru projevil zájem o informaci kostela
Ostravě-Vítkovicích. Tak jsem si vzala na pomoc suprovou vydanou
publikaci, jejíž zadavatelem Magistrát města Ostravy. Kniha se jmenuje
"OSTRAVA 1880- 1939". Obsahuje historii všech současných městských
obvodů, které byly připojeny většinou roku 1924 pod Ostravu.
Pracovala jsem určitou část svého profesního života pro ČSVTS,
která měla sídlo v Mariánských Horách. Takže k tomuto teritoriu:  

"Vznikly patrně již koncem 13. století, první zmínka pochází z
r. 1367. Ves nesla původní jméno Čertova Lhota či Lhotka, o
rok později Mariánské  Hory. VES BYLA AŽ DO POLOVINY 16. STOLETÍ
"LÉNEM" OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ ZPRAVIDLA V DRŽENÍ  PŘÍSLUŠNÍKŮ MÍSTNÍ
DROBNÉ ŠLECHTY. Čili naprosto "blbuvzdorně": vše patřilo na
zmiňovaném zdejším území drobné šlechtě, která za určitých smluvně
dohodnutých podmínek pronajímala svoji půdu, lesy, pole ... LÉNÍKŮM,
TJ. OLOMOUCKÝM BISKUPŮM. Takto bych mohla pokračovat u dalších
částí.

Tak např. Hošťálkovice (tj. lesy, půda a celé teritorium) patřilo
původně k Opavskému knížectví. Byly založeny ve 13tém století.
Hošťálkovice byly v držení příslušníků řady šlechtických rodů z Opavska.
V r. 1576 je získal Bernard ze Zvole a přičlenil je hlučinskému
panství. Jeho součástí zůstaly Hošťálkovice až do konce feudálního
období (s výjimkou let 1809-1847).

Takto bych mohla pokračovat ke všem dalším městským částem
nynější velké Ostravy z nádherné publikace, kterou vlastním a
chráním jako oko v hlavě. A s tím, že naši lidé o historii z povinného
předmětu už od základní školy vědí prdlajz, ta vládní garnitura se
svým poslanci a lobbisty si je vědoma  o velké mezeře ve
znalostech historie našich človrdíků, tak nás mohou oblbovat a
umocňují to ještě tím, že ani nezveřejnili prozatím o které
pozemky, lesy a majetek se jedná ...
Patrně vědí, že v tom 1 % lidí by se našli ti,
kteří si dají práci a podklady ke skutečnému vlastnictví
půdy, lesů a dalšího majetku, věrohodně doloží.

CÍRKEVNÍ RESTITUCE = TUNELOVÁNÍ MAJETKU STÁTU! VIZ DOLE VIDEO,
PROSÍM O DALŠÍ ŠÍŘENÍ, JE TO NORMÁLNÍ ROZKRÁDAČKA STÁTNÍHO MAJETKU!
      
http://www.youtube.com/watch?v=-xHv3tb_pdo
- video z tiskové konference, kde bylo oznámení přečteno
novinářkou Lenkou Procházkovou, která zachránila státu katedrálu sv.
Víta a nyní se snaží se sdružením Šalomoun zabránit schválení
zákona o restituci majetku církvím, neboť se jedná o podvod.

Prosím sledujte tuto věc a video šiřte dále. Je třeba tomu zabránit,
jinak majetek státu v obrovské hodnotě přejde do rukou církve a Vatikánu!