I přes intervenci OSN Lubiconi stále nemají smlouvu s Kanadou

mk, 30.5.2006

 
Už je to 18 let, co jsem poprvé psal o problémech kmenu Lubiconů (severní Alberta). Federální vláda s nimi mezitím sice začala vyjednávat, tyto rozhovory byly ale před třemi lety opět přerušeny bez uzavření smlouvy. Minulý týden OSN již podruhé důrazně vyzvala kanadskou vládu, aby už konečně nároky Lubiconů uznala. OSN také požaduje, aby do podepsání smlouvy vláda konzultovala s Lubicony všechny nové projekty (těžbu surovin) na jejich tradičním území před vydáním povolení k zahájení výstavby.