Svět očima Čechů a Slováků

Přidávání nových příspěvků

Tři možnosti

 • Formulář č. 1: Příspěvek si celý předem připravíte (viz návod dole) a uložíte jako textový soubor. V tomto případě může obsahovat i jeden obrázek ve formátu JPEG nebo GIF. Pomocí formuláře č. 1 pak takto předem připravený textový a případný obrázkový soubor uploadujete do SOČS.
 • Formulář č. 2 Příspěvek je možno vepisovat přímo do formuláře. Lze do něj samozřejmě okopírovat i předem připravený text. Tento formulář však neumožňuje vložení obrázku.
 • Formulář č. 3 Totéž jako formulář č. 2. Navíc poskytuje českou a slovenskou klávesnici, která umožňuje psát s diakritikou, pokud náhodou nemáte na svém počítači ještě nainstalováno nic lepšího.

Ve všech třech případech "Datum, po němž je možno toto oznámení vymazat" má smysl pouze pro příspěvky do Oznamníku (nejdéle to však může být 9 měsíců od data přidání). Diskuzní příspěvky budou ponechány 4 měsíce, inzerce 2 měsíce. Tyto tři druhy krátkých příspěvků nemohou být delší než asi 3 kB (něco přes 3000 znaků).

Články v ostatních oddílech zůstávají permanentně. V současné době jejich maximální povolené velikost je asi 24,4 kB (25000 znaků). Pokud článek obsahuje obrázek, text i obrázek mohou mít dohromady nejvíce 30,2 kB.

Formuláře by měly zvládnout češtinu a slovenčinu v kódování MS-Windows, ISO-8859-2 a Macintosh.

Velice se doporučuje zadat nejprve Váš příspěvek do Zkušebníku. V nabídce oddílů ve formulářích 1-3 prostě nejprve vyberete Zkušebník. Je možno to provádět opakovaně dokud nebudete spokojeni s tím jak váš příspěvek vypadá. Pro opakované zadávání do Zkušebníku, nebo konečné zadaní do jiného oddílu, stači kliknout na tlačítko , které se pod každým pokusem ve Zkušebníku objeví. Poté proveďte příslušné opravy ve formuláři nebo v předem připraveném textu (v případě Formuláře č. 1) a příspěvek znovu zadejte (tlačítkem ). Ze Zkušebníku se vše vymaže, přidá-li tam někdo něco kdykoliv po příští půlnoci východního severoamerického času (EST/EDT). Chcete-li tedy vymazat své neúspěšné pokusy, přidejte další den do Zkušebníku cokoliv (prázdný příspěvek).

Formát příspěvků - návod k jejich přípravě

 1. Pokud máte něco zajímavého a ani po přečtení tohoto návodu se neodvážíte pokusit se to do SOČS sám(a) přidat (nahrát), napište sem.

 2. Zcela postačuje připravit prostý text, který neobsahuje žádný příkaz HTML. V takovém textu vynechání prázdného řádku začne nový odstavec (po zadání příspěvku do SOČS).

 3. Pokud k přípravě příspěvku používáte MS Word, uložte výsledek jako (Save As...) kódovaný textový soubor (Kódovaný  text; Encoded Text) v kódování Central European (ISO) nebo Central European (Windows). Takto uložený text lze pak bez dalších úprav přímo načíst do SOČS. Pokud se jedná o prostý text (zobecněný, viz bod 4 níže), nezapomeňte před uložením přidat prázdný řádek před začátek každého nového odstavce. Při tomto postupu nemá smysl používat různé typy písma, tučný text, různé barvy textu, atd., protože se takové formátování při uložení jako kódovaný text ztratí. Pro účely publikování v SOČS to snad postačuje. Celkem snadno lze formátovaní textu docílit jednoduchými HTML příkazy, které do textu vložíte - viz níže. Existuje řada úvodů do jazyka HTML, např. český zde a slovenský zde. Můžete dokonce použít Zkušebníku SOČS i k experimentování s HTML.

  Ukládat výsledek jako HTML soubor (webovou stránku) vůbec nedoporučuji, protože MS Word na začátek takového souboru umístí většinou zcela zbytečné záhlaví až několik kilobajtů dlouhé a i vlastní text je úplný zbytečných konstrukcí, které neúnosně zvyšují délku souboru po uložení. A SOČS nemusí takto uložený soubor vždy zvládnout.

 4. Chcete-li vytvořit kompletní HTML stránku, je mnohem lepší použít editoru bezplatného prohlížeče Mozilla, který vytvoří velice čistý soubor, pokud ho budete vytvářet celý v Mozille. Opět pozor na vlepování textu z MS Wordu do Mozilly - vlepíte-li text s původním formátováním, dostane se do výsledného souboru opět spousta zbytečností. Je třeba zvolit vlepení bez formátování (Paste Without formatting) . Povede to k mnohem čistšímu (kratšímu v kilobajtech) HTML souboru a přitom se ve skutečnosti to podstatné formátování zachová. Text potom uložte opět jako kódovaný text (Save As Charset...) v kódování Central European (ISO-8859-2) nebo Central European (Windows-1250).

 5. Textové editory typu Notepad jsou pro přímou přípravu příspěvků do SOČS zcela postačující pokud jsou schopny uložit kódovaný text. Např. Notepad v OS Windows 2000 (a asi i XP) umí uložit český text alespoň v Unicodu. Takový text je opět zbytečné dvakrát delší (v bajtech) než text v Central European (Windows) nebo Central European (ISO). A načtete-li ho přímo do SOČS, nezobrazí se správně. Text z Notepadu uložený v Unicodu lze ale přeložit do ISO-8859-2 např. mým programem konCS.exe. Nazvete-li takový výstup z Notepadu např. uni.txt, lze ho konvertovat do ISO (z příkazové řádky, tj. v MS-DOS prompt okně) následujícím příkazem:

  konvCS UNI iso2 uni.txt iso2.txt
  Zde soubor iso2.txt lze už přímo načíst do SOČS, zobrazí se správně.

  Pokud někde v cizině vůbec nemáte nainstalovanou češtinu na svém počítači, můžete český text zapisovat i v mém starém formátu MK a opět ho pomocí programu konvCS převést do ISO takto:

  konvCS MK iso2 mk.txt iso2.txt
  Zde soubor mk.txt je soubor v kódu MK uložený v Notepadu nebo MS Word jako ten úplně nejobyčejnější text, bez kódování.
 6. Je možno použít i libovolné příkazy HTML nebo uploadovat/vlepit úplný HTML soubor (skripty v nich však budou ignorovány) .
 7. Formátování bude ale zcela na Vás, jestliže Váš soubor obsahuje byť jediný z následujících HTML příkazů: p, big, small, blockquote, pre, sub, sup, strong, em, b, i, blink, ol, ul, li, br, !, a, center, html, body, head, title, font, span, table, h1, ..., h6, script, style, nebo jejich příslušné ukončovací prvky (/html, atd.), vše správně uzavřeno v ostrých závorkách <...>.
  Obsahuje-li Váš text další, zde neuvedené HTML příkazy, budou sice respektovány, ale jinak bude zpracován jako prostý text (prázdný řádek začne nový odstavec). Proto zde obecněji nazýváme prostým textem každý soubor, který výše vyjmenované HTML příkazy neobsahuje.

 8. V libovolném textu je též možno vyznačit místo, kde chcete umístit uploadovaný obrázek pomocí řetězce --OBRAZEK--. Nejvhodnější je umístit jej na začátek odstavce. Např:

  Text jednoho odstavce .....
                                                      <— prázdný řádek
  --OBRAZEK--
  Začátek textu dalšího odstavce .....
 9. Řetězec --OBRAZEK-- je respektován i v HTML souboru. V prostém textu i v HTML souboru se umístění uploadovaného obrázku určuje takto: jestliže soubor obsahuje řetězec --OBRAZEK-- nebo HTML příkaz <img src=...>, obrázek bude umístěn v místě prvního výskytu jednoho z těchto dvou prvku. Neobsahuje-li soubor ani jeden z nich, bude obrázek umístěn na úplný konec.

 10. V každém případě budou slova obsahující 'http://' automaticky převedena na klikací odkazy.
  E-mailové adresy budou chráněny před automatickým sbíráním spamery nahražením znaku @ slovem (zavináč).
 11. Nelíbí-li se Vám styl SOČS (který se v budoucnu může měnit), můžete jej vypnout zařazením následujícího textu na začátek příspěvku (do hlavičky HTML):

  <head>
  <style TYPE="text/css">
  </style>
  </head>
  V této deklaraci <style> si samozřejmě můžete nadefinovat svůj vlastní styl dle libosti.