Nová publikace - návrh Občanské ústavy

mk, 27.4.2004

 
Koncem dubna 2004 byla uveřejněna knížka Přímá demokracie pro Českou Republiku (nakladatelství Luboš Marek ve spolupráci s HzPD - Hnutí pro přímou demokracii).

Většina českých občanů pravděpodobně o pojmu přímá demokracie neví nic, nebo má skreslené představy. Mnozí se domnívají, že tato slova znamenají požadavek, aby všichni rozhodovali o všem. To je omyl. V našem pojetí jde vlastně o demokracii polopřímou, kde určité druhy reprezentace, včetně parlamentární, budou zachovány, ale doplněny pravidelnými a organizovanými debatami skupin náhodně vybraných občanů podle modelů vyvinutých a dávno osvědčených hlavně v Německu a USA, jakož i občasnými referendy o všem srozumitelných otázkách. Další novotou bude přímá volba hlavy státu všemi občany, odvolatelnost reprezentantů i během mandátního období a j.

Spis Přímá demokracie pro Českou Republiku obsahuje návrh Občanské ústavy - první toho druhu v dějinách, vhodný jako vzor pro ostatní země - vypracovaný některými předními společenskými vědci na základě dlouholetých studií, zkušeností i mezinárodních kontaktů. Navržená Občanská ústava vychází z nyní platné ústavy přijaté parlamentem, ale odstraňuje nedemokratické prvky a nahražuje je takovými, které umožňují přímou účast občanů podle výše uvedených zásad.

Již nyní je možné si knihu objednat na adrese:
Luboš Marek
Pekařská 18
602 00 Brno
Tel.: 604 113 553
http://mujweb.cz/www/lubosmarek

Později ve všech knihkupctvích.