Svět očima Čechů a Slováků

Samoobsluha návštěvníků

O co jde?

Jedná se o určitý experiment. Začínáme s prázdným prostorem na webu, předběžně rozčleněným na určitý počet oddílů věnovaných různým tématům (bude-li zájem, je možno přidat další oddíly). Do tohoto prostoru může kdokoliv samoobslužně přispívat články či krátká sdělení o svých zkušenostech, názorech, prožitcích, cestách, atd. Stránky SOČS nakonec budou takové, jaké si je návštěvníci sami vytvoří. Jak příspěvky přidávat, je popsáno v registraci autorů a v přidávání příspěvků.
 

Několik málo pravidel

  1. Každý autor je plně zodpovědný za obsah svého příspěvku. Já nepřebírám žádnou zodpovědnost za to, co napíšou ostatní, a nebudu do toho nijak zasahovat (s vyjímkou případů uvedených v bodu 2). Nicméně ve velice vyjímečných případech, např. po obdržení mnoha stížností, bych mohl uvažovat o vymazání příspěvků, které budou skandálně nepravdivé, extrémně urážlivé, nenávistné, nebo kvůli kterým bych se jako provozovatel SOČS mohl stát předmětem soudního řízení nebo třeba být ohrožován na životě.
  2. Cokoli, co se podobá komerční reklamě (nabídce čehokoliv k prodeji), je povoleno jen v oddílu Inzerce a odjinud bude vymazáno.

Miroslav Kolář, zakladatel/webmaster SOČS, 12. 7. 2002
autor Zajímavostí z Kanady

 
Svět by se stal mnohem příjemnějším místem, kdyby se každý snažil vžít se do myšlení ostatních, a to i svých protivníků a nepřátel. Nemusíte souhlasit s jejich názory a činy, jen se snažit porozumět příčinám jejich jednání. Pomohlo by to předcházet rozhodnutím, která by vedla k dalšímu vyhrocování starých sporů a konfliktů. A k přechodu od konfrontace v nejrůznějších oblastech lidské činnosti ke spolupráci.